Home » Tankegods » Vår goda ondska

Vår goda ondska

Bristen på insikt om vår egen ondska är farlig.

I Sverige lever vi i en ordning som inte bara skyddar oss mot andras ondska, utan även vår egen. Vi är alla onda, alla goda. Bristen på insikt om vår egen ondska är farlig. Den ökar gapet mellan vår upplevda godhet och andras ondska, och kan motivera grymma handlingar – i namn av det goda.

Låt oss vara vaksamma på tillfällen då vi känner oss goda genom att vara taskiga. Som när vi blänger surt på en organiserad tiggare eller mobbar en meningsmotståndare. Då gör vi gemensam sak med IS-krigarna. Vi gör avkall på våra principer när det betonar andras ondska och följaktligen även vår egna godhet.

Vi kan bara vara goda genom att göra gott, även mot dem vi upplever onda.

Detta resonemang hindrar inte försvar mot våld och orätt. Inte heller från att sätta upp gränser för vad vi accepterar, som individ och nation.

Vägen till helvetet är kantat av goda avsikter, men bara om vi låter oss luras av att grymhet någonsin kan vara gott.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.