Home » Tankegods » Ryssland – en politisk reseberättelse
Jag besökte Ryssland 6-13 oktober 2014.

Ryssland – en politisk reseberättelse

Jag reste till Ryssland för att söka förstå president Vladimir Putin och hans Ryssland. 

Som varje barn med judisk anknytning har jag funderat över hur Adolf Hitler förmådda förleda ett helt land ner i avgrunden. Hur tänkte tyskarna? Hur gick diskussionerna på gatan? Varför protesterade ingen? Att idag resa runt i Moskva och Sankt Petersburg är troligen det närmaste man kan komma den stämning som rådde i Tyskland 1928. Det fanns en stor oro för det yttre hotet från kommunismen. Och det fanns en stark ledare, redo att stå upp mot detta hot.

Till skillnad från Tyskland 1928 har Ryssland ingen demokratisk tradition. Ryssarna är vana vid att styrdas av en ledare och är inte uppfostrade i en kritisk, demokratisk anda. De är fokuserade på och upptagna med sina liv, att försörja sig och skapa en bra tillvaro för sig själv och sin familj. Makten är något avlägset och otillgängligt.

Många ryssar jag möter gillar Putin. Konstigt vore det annars med tanke på att han styr massmedia och därmed även bilden av honom. Eftersom de flesta ryssar inte talar engelska är de hänvisade till ryskspråkiga nyheter och samhällsinformation, företrädesvis genom televisionen. Jag såg få läsa en dagstidning. Förra året lade Putin ner nyhetsbyrån RIA Novosti och startade sin egen: Rossiya Segodnya som senast i veckan fick ett tredubblat anslag.

Ju mer ryssarna gillar Putin desto mer skeptiska är de till vad de kallar ”utländska intressen”. Varje icke-ryss som ifrågasätter den rådande ordningen är antingen på uppdrag av USA eller ett offer för dess propaganda.

Ryssland är konservativt och värdesätter traditionella värderingar, ofta förvaltade av den ortodoxa kyrkan. Putin förstår detta och har därför knutit kyrkan närmare sig och staten. Genom kyrkan får han både en kanal och ett alibi för sin ambition om ökad ”disciplin”, d.v.s. lydnad. Härur föds och skapas acceptans för lagar mot homosexuella. Putins religiösa ordning har ersatt Stalins kommunistiska.

Statusen för kyrkan och dess konservativa värderingar stärks och skyddas alltmer genom hårdare lagar. Straffet för tjejerna i Pussy Riot, som 2012 drog av en punklåt i katedralen i Moskva, blev fyra års fängelse.

Till skillnad från de universella, liberala värderingarna är de konservativa förankrade i den lokala kulturen. Ett konservativt Ryssland är något annat än ett konservativt Saudiarabien. Det konservativa styret gör religiösa och kulturella normer till lag och begränsar individens handlingsutrymme. Ett sådant samhälle stagnerar, likriktas och vänder sig inåt.

Konservatismen blir farlig när den kombineras med nationalism. Medan patrioten älskar sitt land, hatar nationalisten sin granne. Som en parentes kan nämnas att Sverigedemokraterna sedan 2011 kallar sig socialkonservativa nationalister.

Putin kräver, likt vilken annan diktator som helst, blind lydnad. De som protesterar tystas. De som demonstrerar mot honom slås ner och fängslas. De som inte kan tystas, som utländska röster, misstänkliggörs.

Putin är en blivande diktator. Demokratin monteras långsamt ner, diktaturen byggs långsamt upp.

Detta scenario, om hur en diktator och hans diktatur blir till, har vackert illustrerats i filmen Lejonkungen. Mufasas bror Scar vänder sig till den stora massan av hyenor. Han lovar att de ska bli mätta och trygga med honom och snart marscherar alla blint i takt.

Hoppet för Ryssland och dess grannar står till att hjälpa oppositionen att göra sina röster hörda. Utan opposition blir Putins makt total. Jag ska göra vad jag kan i det arbetet.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.