Home » Tankegods » Maktens koppling till våld

Maktens koppling till våld

Vad är makt och vad är dess koppling till våld? Vem har makt och vem vill vi ska besitta den?

I en demokrati utgår makten från folket. Häri ligger skillnaden mellan legitim makt och förtryck. Denna skillnad är central för att förstå maktens våldsanvändning.

Jag hävdar följande:

Makten finns hos den som för tillfället besitter störst förmåga att utöva våld.

För att fullt ut förstå fenomen måste de studeras i sin extrem. För någon som lever i en trygg demokrati kan detta resonemang te sig konstigt och t.o.m. provocerande. Men jag skriver inte att makt måste utövas med våld. Jag skriver absolut inte att våld i något sammanhang är bra. Notera framför allt att jag skriver ”förmågan” att utöva våld.

I en demokrati ska polisen ha den största förmågan att utöva våld. Alltså, de ska ha möjlighet att utöva det våld som krävs för att behålla sin makt. Vi har visserligen givit dem den makten genom vårt sätt att rösta. Men faktumet kvarstår: utan den största förmågan att utöva våld hade deras makt och därmed möjlighet att skydda medborgarna från andra maktintresse varit tandlös. Polisen spelar en central roll i att fördela makten i en demokrati.

Detta förhållande är även viktigt att förstå när man studerar säkerhetspolitik i världen. Varje part har inte mer makt än sin förmåga att utöva våld på den andre. När demokratin USA’s ekonomi försvagas till förmån för den kommunistiska diktaturen Kina, när Iran är på väg att skaffa kärnvapen eller när islamister riskerar ta över Pakistans kärnvapen – då är det läge att fundera över var denna förmåga till våldsanvändning hamnar. Kina kommer troligtvis inte skicka soldater nästa gång Europa brinner. Iran har troligtvis inte ambitionen att göra världen mer demokratisk med sin atombomb.

De som inte har makten får bara det utrymme som den som har makten ger dem. Ett litet barn har bara den frihet som deras starkare förälder ger dem. I ett land utan rättsstat har kvinnor bara det utrymme som män ger dem.

Den typiske invånaren i en demokrati skulle säga att pengar är makt. Men om du har pengar och jag en pistol kan jag enkelt göra dina pengar till mina. Pengar är visserligen ofta en förutsättning för att man ska kunna behålla sin förmåga att utöva våld.

Makt är ett fenomen som finns och som vi måste förhålla oss till. Någon har alltid makten. Frågan är vem vi helst vill att det ska vara.

Inspiration: ”Makt och förtryck” (2011-10-23), Filosofiska rummet, Sverige Radio P1

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.