Home » Tankegods » Girighetens lockelse och skuldens ofrihet

Girighetens lockelse och skuldens ofrihet

För många år sedan lånade jag ut 25.000 kr till en bekant. När jag upptäckte att han fortsatte konsumera istället för att återbetala sin skuld reagerade jag och uttryckte synpunkter på hur han prioriterade sin privatekonomi. Om jag hade varit ett kreditinstitut och han min kund hade istället rättsliga åtgärder vidtagits mot honom, där mina intressen hade satts framför hans.

Så är fallet just nu mellan Internationella Valutafonden (IMF) och Grekland. Det tungt skuldsatta landet har att välja mellan statsbankrutt och att låta sina långivare sätta spelreglerna för sin ekonomiska politik.

Den som är satt i skuld är ej fri. Det uttryckte min mormor på 1990-talet och statsminister Göran Persson på 2000-talet – och det är lika sant nu på 2010-talet.

Återkommande kriser är normala inslag i en marknadsekonomi. Men ju längre bort vi kommer från senaste krisen desto mer glöms detta faktum bort. Tron på att utvecklingen för alltid kommer fortsätta uppåt tilltar och gränsen för vad som är rimligt flyttas successivt.

Idag är uppfattningen att bostadspriserna i de svenska storstadsområdena alltid kommer fortsätta uppåt grundmurad – att det är en säker investering. Denna uppfattning i kombination med de extremt låga räntorna är viktiga aspekter som ekonomerna kommer peka på efter att bostadsbubblan spruckit. I en fungerande marknad balanserar girighet och rädsla varandra. En s.k. osynlig hand ser till att rätt priser sätts. När rädslan försvinner och girigheten tar över skenar priserna.

De grundläggande ekonomiska principerna är dock oförändrade. När obalansen mellan de subjektiva uppfattningarna av marknadsvärdet och de fundamentala värdet jämnas ut kommer den gamla sanningen om skuld och ofrihet åter att aktualiseras.

Jag är varken emot investeringar eller lån, men jag hanterar skulder som ett laddat vapen – med stor försiktighet.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.