Home » Tankegods » Främmande känslor

Främmande känslor

Unga och främmande män, särskilt i grupp, har i alla tider misstänkliggjorts – i synnerhet av andra män. Vi är programmerade att vara vaksamma och att markera när vi upplever att de kommer för nära det vi upplever som vårt.

Liksom övriga djur har vi nedärvda instinkter för överlevnad. Rädslan uppmärksammar oss på potentiell fara och instinkten att fly eller slåss har ofta hållit oss vid liv, men även haft ihjäl många andra på vägen.

Till skillnad från övriga djur har vi förmågan att reflektera. Vi kan uppmärksamma en känsla och resonera kring den. Alla sunda och jämlika relationer förutsätter att vi kan skilja på relevanta känslor som hör till situationen och instinktiva känslor som härstammar från barndomen eller förfäderna.

I dessa tider är denna insikt särskilt viktig. Stora grupper med främlingar flyttat på sig och kommer ibland nära det vi upplever som vårt. De är ofta unga män. I deras hemländer har inte kylan och mörkret hindrat dom från att naturligt umgås i grupp.

”Rädslan är vår fiende. Vi tror att det är hat; men, det är rädsla.” – Gandhi

Desto räddare vi blir desto längre ut på de politiska ytterkanterna rör vi oss.

Liksom i våra övriga relationer ska vi lyssna på våra egna känslor och behov. Vi ska resonera kring dom och tydligt förmedla våra gränser. Men vi bör också vara vaksamma på att inte klandrar omgivningen för det som inte kan klandras dom.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.