Home » Tankegods » Den komplicerade respekten

Den komplicerade respekten

”Du ska visa mig RESPEKT!”

När jag var polis i Stockholms norra förorter hörde jag ofta denna uppmaning, inte sällan levererad med en påtaglig och högljudd aggressivitet från unga män.

”Respekt” är ett intressant ord. I sin latinska ursprungsform ”re spect” betyder ordet ”se tillbaka”. Att visa någon respekt betyder alltså att se tillbaka på dennes historia, att se personen för vilken den egentligen är.

Dessa unga män uttrycker således exakt samma sak som alla vi andra: ”Se mig!”.

Aggressivitet är ofta det yttersta uttrycket för förtvivlan, när man inte lyckas eller orkar nå fram till sin omgivning. Män har dessutom biologiskt närmare till både aggressivitet och våld.

Så när männen ropar efter respekt i förorten, i amerikanska rostbältet eller i aggressiva trådar på sociala medier är det ett förtvivlat rop efter att bli sedd för deras situationen och upplevelse. Att möta dom med förakt och ringaktning leder inte till det förändrade beteende vi efterlyser.

Att visa någon respekt innebär inte heller att förstärka självömkan eller bortse från ansvar – tvärtom. Polisen ska ha auktoritet i förorten, amerikansk politik ska inte styras utifrån primitiva behov hos väljarna och kvinnor ska inte acceptera kränkande beteende.

Men om vi på riktigt vill förändra ett visst beteende behöver vi även fundera över vårt eget. Ibland är det inte så tydligt som vi tror, vem som egentligen förtvivlat skriker efter att bli sedd.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.