Home » Tankegods » Den globala individens ansvar

Den globala individens ansvar

Globaliseringen innebär på sikt en utjämning av resurser. De rika länderna kan köpa varor och tjänster billigare från de fattigare, vilka i sin tur får ett ökat BNP. Om de fattiga länderna dessutom ökar sin produktivitet, medan de rika är fat-and-happy och inte gör det, kommer de fattigare småningom köra om de rikare. En ökad produktivitet innebär bland annat en mer rörlig arbetsmarknad.

Förlorarna blir ofta de löntagarna i de rikare länderna som inte kan, får chansen eller förstår att de måste skapa värde för någon annan för att själv få något tillbaka. I en öppen ekonomi kan man inte kräva rätten till ett jobb, man säljer en tjänst – så länge någon är villig att betala för den. Därefter måste man hitta något nytt att erbjuda.

Marknadsekonomins spelregler börjar gå upp för svenska poliser som ser nyanställda kollegor från den öppna arbetsmarknaden få mer betalt.

Spelreglerna kommer så småningom också gå upp för de som förlitar sin ekonomiska trygghet på ett välfärdssystem. Inom en generation kommer statens balansräkning tvinga fram kraftiga försämringar av ekonomiska förmåner för den vanliga medborgaren. Den demografiska utvecklingen med framför allt en ökande äldre befolkningen kommer göra dagens välfärdssystem omöjligt. Samtidigt ökar konkurrensen av de varor vi säljer till utlandet, alltmedan Sverige inte tycks förmögen att öka sin konkurrenskraft. Ovan på detta kommer digitaliseringen slå ut många av de yrken som finns idag. Kostnaderna för den stora migrationen är också en del, men långt ifrån den största.

Den enskilda individen som placerat ansvaret för sin egen försörjning på någon annan kommer börja anklaga omgivningen för sin egen olycka. Han riskerar bli lyhörd för ledare som identifierat ”felkällan” och som lovar att repeal-and-replace-it.

Allt börjar och slutar med individens egna ansvar. Utifrån det ska vi hjälpa varandra på alla sätt vi kan.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.