Home » Tankegods » Den ambivalenta ojämlikheten

Den ambivalenta ojämlikheten

En viss social ojämlikhet triggar ansträngning, utveckling och innovation. En bonde som ser att grannen får fler och bättre grödor tenderar att anstränga sig mer, lära sig mer om jordbruk och fundera ut smartare sätt att odla.

Men om en föreställning om att systemet är riggat får fäste kan denna drivkraft sättas ur spel. Då vill den ”missgynnade” bonden hellre orsaka missväxt hos grannen än att utveckla sitt eget jordbruk.

Därför är ideologier som skyller ojämlikhet på diffusa grupper som kapitalister, invandrare, judar, politiker eller patriarkala strukturer farliga för samhällsutvecklingen. Stort fokus hos befolkningen läggs då på att bekämpa dessa grupper istället för att utveckla sig själva.

Till detta ska tilläggas att en alltför stor social ojämlikhet kan sätta den enskildes förmåga till drivkraft ur spel. Det kan ske om tillgång till god utbildning saknas eller om en alltför stor ansträngning går åt till att tillfredsställa grundläggande behov som hunger, trygghet och omsorg för barnen.

Detta är en delikat balansgång i alla liberala demokratier, alltså för hela västvärlden. Den stora folkvandringen av lågutbildade människor sätter denna balansgång på sin spets. Detta i kombination med att enkla jobb automatiseras och att kostnaderna för pensioner exploderar.

Politiker och opinionsbildare bör motverka föreställningen av att systemet är riggat för vissa grupper, och än mer säkra att så inte sker. De måste också försäkra sig om att den sociala ojämlikheten inte blir för stor. Däri ligger en av framtidens största utmaningar.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.