Home » Tag Archives: analys

Tag Archives: analys

Ideologens moraliska krig

Västvärlden polariseras alltmer. Sverigedemokraterna, Trump och Brexit lyfts ofta fram som exempel på detta. Men vad är det som driver dessa krafter? Alltmedan högerns populister bullrar kritiska okvädesord åt etablissemanget snickrar vänsterns ideologer flitigt på bullerplank. De dämpar effektivt kritik ...

Read More »

Den komplicerade respekten

”Du ska visa mig RESPEKT!” När jag var polis i Stockholms norra förorter hörde jag ofta denna uppmaning, inte sällan levererad med en påtaglig och högljudd aggressivitet från unga män. ”Respekt” är ett intressant ord. I sin latinska ursprungsform ”re ...

Read More »

Den globala individens ansvar

Globaliseringen innebär på sikt en utjämning av resurser. De rika länderna kan köpa varor och tjänster billigare från de fattigare, vilka i sin tur får ett ökat BNP. Om de fattiga länderna dessutom ökar sin produktivitet, medan de rika är ...

Read More »

Främmande känslor

Unga och främmande män, särskilt i grupp, har i alla tider misstänkliggjorts – i synnerhet av andra män. Vi är programmerade att vara vaksamma och att markera när vi upplever att de kommer för nära det vi upplever som vårt. Liksom ...

Read More »

Därför bör bostadsbubblan snart spricka

De faktorer som drivit på de skenande bostadspriserna är snart på väg att plockas bort, ett efter ett. Skatten förväntas i regeringens höstbudget höjas med 20-30 miljarder. Kostnaden för ränteavdragen beräknas av Konjunkturinstitutet belasta statsbudgeten med 60 miljarder år 2024 ...

Read More »