Girighetens lockelse och skuldens ofrihet

För många år sedan lånade jag ut 25.000 kr till en bekant. När jag upptäckte att han fortsatte konsumera istället för att återbetala sin skuld reagerade jag och uttryckte synpunkter på hur han prioriterade sin privatekonomi. Om jag hade varit ...

Read More »

Vår goda ondska

Bristen på insikt om vår egen ondska är farlig. I Sverige lever vi i en ordning som inte bara skyddar oss mot andras ondska, utan även vår egen. Vi är alla onda, alla goda. Bristen på insikt om vår egen ...

Read More »

Den sadomasochistiska väljaren

Totalitära partier från alla väderstreck är inget annat än vår projicerade önskan om att få underkasta oss något större. Vårt svenska, trygga folkhem har institutionaliserat vårt ansvar. Vi uppvisar tydliga masochistliknande tendenser av att vilja underkasta oss en stat såsom ...

Read More »

Försvar är bästa anfall på SD

Åsikterna om hur Sverigedemokraterna (SD) bäst ska isoleras från inflytande är många just nu. Med vad är egentligen farligast – Sverigedemokraterna eller viljan att stoppa dem till varje pris? De ryska arbetarnas kamp mot tsarerna drev fram Stalin och en ...

Read More »

Ryssland – en politisk reseberättelse

Jag reste till Ryssland för att söka förstå president Vladimir Putin och hans Ryssland.  Som varje barn med judisk anknytning har jag funderat över hur Adolf Hitler förmådda förleda ett helt land ner i avgrunden. Hur tänkte tyskarna? Hur gick ...

Read More »

Demokratins söta kaka

Vi kan förfäras över de inskränkningar Putin gör i bland annat yttrandefriheten. Men vi ska inte glömma att hans åtgärder har stort stöd hos befolkning. Vi bör därför vara vaksamma mot liknande trend i Sverige. Det förvånar mig att höra ...

Read More »

Därför vill inte Löfven ha Sjöstedt i regeringen

Löfven gör inget kontroversiellt när han nekar Vänsterpartiet plats i regeringen. Han följer bara Socialdemokraternas hundraåriga princip ”inga kommunister i regeringen”.  I en TV-debatt 1948 fick Socialdemokraternas Tage Erlander frågan om han föredrog Vänsterpartiets (dåvarande SKP med 11,2%) Sven Linderot eller ...

Read More »

Det är en principsak

Hur skulle vi reagera mot en affischkupp från SD? Förhoppningsvis kraftfullt, av princip. Föreställ dig att valaffischkuppen igår var orkestrerad av en Jimmie istället för en Gudrun. Rekylen från vänster skulle ha smulat sönder varje SD-affisch i det offentliga rummet. Fnisset ...

Read More »

Brev från en svensk judinna i Kanada

I samband med min kampanj mot antisemitism har jag fått många brev. Vissa har berört mig mer. Med anledning av att nazister (Svenskarnas Parti) idag har marscherat på Stockholms gator väljer jag att publicera en förkortad version av ett brev ...

Read More »

Vad är feminism utan socialism?

Folkpartiet är ett liberalt parti, i motsats till de socialistiska Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Häri ligger utgångspunkten för skillnaden i deras syn på feminism. Liberalen betonar individens roll och socialisten statens. Socialismen vilar på ett kollektivistiskt tänkande om grupptillhörigheter och strukturer ...

Read More »