Home » Entreprenörskap » Bli ekonomisk läskunnig

Bli ekonomisk läskunnig

Genom att bli mer ekonomiskt läskunnig kan du ta kontroll över din ekonomi och därmed få mer kontroll över ditt eget liv. Jag går här igenom grunderna i hur penningflödet funkar och uppmuntrar fler att ha ett mer entreprenöriellt tänkande i sin privatekonomi.

Resultat och balans

Att förstå grunden i en resultat- och balansräkning är ABC i ekonomisk läskunnighet. De fungerar likadant för multinationella företag som för din privatekonomi.

Resultatrapporten sammanfattar pengar in och pengar ut samt summan(resultatet) av dessa.

Balansräkningen beskriver balansen mellan tillgångar och skulder.

Tillgångar och skulder

Skillnaden mellan en tillgång och en skuld är central i förståelsen av penningflödet i en ekonomi.

En tillgång definieras som något som genererar pengar(placerar pengar i fickan) vare sig man arbetar eller inte och skulder tar/kostar pengar. Se mer nedan.

Tre ekonomiska grupper

För att underlätta ska vi dela in människor i tre olika ekonomiska grupper. Det ligger ingen värdering i detta utan syftar enbart till att tydliggöra skillnader i ekonomiska fenomen.

  • Fattiga
  • Medelklass
  • Rika

Den fattige lever antingen på en lön eller ett bidrag. Han äger varken tillgångar eller skulder (i den här modellen). Pengarna går från hand till mun. Detta kallas även ”durkslagsekonomi”. Här hittar man studenter, personer med knappa marginaler och de som gör av med sin lön (oavsett hur stor den är) innan månaden är slut.

Resultat- och balansräkning för den "fattige".

Den ”fattige” har varken tillgångar(T) eller skulder(S) och penningflödet går därmed
rakt igenom resultaträkningen(överst) utan att passera balansräkningen(nederst).

Personer i medelklassen har ofta en högre lön. De har också samlat på sig stora skulder till allt från boende, båt och bil till resor, bröllop och shopping. Man har sparat väldigt lite och lever på lånade pengar. För att hålla igång det här penningflödet krävs att den högre lönen ständigt kommer in. Därför kallas denna ekonomin även ”stressekonomi”.

För att hålla uppe detta momentum krävs att lönen kommer in, d.v.s. att man inte blir av med jobbet eller blir sjuk.

Resultat- och balansräkning för medelklassen.

Medelklassen har stora skulder(S) och dyr livsstil som gör dem beroende av sin högre lön för att överleva ekonomiskt.

De rika vet att tillgångar genererar pengar och att skulder tar pengar. Därför köper de tillgångar istället för skulder. Tillgångarna i sig genererar nya pengar som de köper nya tillgångar för. Detta kallas därför för ”generativ ekonomi”.

Resultat- och balansräkning för de "rika".

De rika behöver inget arbete därför att de köpt tillgångar som genererar pengar ändå.

Varför bli ekonomisk läskunnig?

Varför skriver jag om det här? Jo, därför att jag inte tror att fattiga, medelklass och rika är statiska grupper som är dömda att för alltid tillhöra sin grupp. Jag menar att detta mer är en fråga om utbildning och eget ansvar.

För mig som entreprenör är ekonomisk läskunnighet en nödvändighet, men jag tycker vi alla borde vara mer entreprenöriella med vår privatekonomi. Genom att få kontroll på din ekonomi kan du också få mer kontroll över ditt egna liv. Du bestämmer själv om du vill spendera mer tid med dina barn, om du vill resa någonstans eller bara förkovra dig i ett ämne som intresserar dig.

Bidrog mina skisser till att bredda ditt perspektiv? Vad är dina tankar kring dessa frågor?

(Resonemanget kring fattig, medelklass och rik beskrivs i boken ”Rich dad, poor dad” av Robert Kiyosaki. En del begrepp är lånade från företaget Balansekonomi.)

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.