Home » Debattinlägg » Därför är jag liberal feminist

Därför är jag liberal feminist

Kampen för kvinnors rättigheter är den liberala feminismens drivkraft.

Den liberala feminismen stod upp för kvinnors rättigheter alltmedan vänstern fortfarande agerade satellitstat åt Sovjetunionen. Den har drivit fram kvinnlig rösträtt, aborträtt och barnomsorg.

Dagens feministiska avarter härrör ur marxistiska idéer om kampen mellan utsatta grupper och dess förtryckare. Den går ut på att angripa förtryckaren tills absolut utjämning av makt och resurser uppnåtts. Rättigheterna i sig har inget egenvärde. Tvärtom kan de demokratiska principerna, den journalistiska objektiviteten och den rättsliga ordningen få stå tillbaka för den större saken. Marxismen har alltid bara varit ett mord ifrån utopia. Aggressionen mot den upplevda förtryckande gruppen är en starkare drivkraft än omsorgen av dom man anser sig företräda. Avarterna kring #metoo gav en försmak på en sådan yttring. De kvinnor som tror att lynchmobben är ett bra verktyg för att uppnå större frihet och rättigheter begår ett ödesdigert misstag. De vet inte vilket odjur de släpper löst.

Den liberala feminismen ställer inte upp på föreställningen av kvinnan som det ständiga offret och mannen som den ständiga förtryckaren. Det skulle kräva en antiliberal hållning där grupptillhörighet tillskrevs högre deskriptivt värde än individen. Hon tillskriver inte heller män som grupp allmänna egenskaper och samtidigt tolkar allmänna tillskrivningar av egenskaper hos kvinnor som förminskande.

Den feministiska skiljelinjen idag går inte mellan de som tillskriver män och kvinnor lika rättigheter och de som inte gör det. Skiljelinjen delar sig redan i själva problemformuleringen, mellan föreställningen om individens frihet och föreställningen om gruppers maktutövning över andra grupper.

Den liberala feminismen är rustad och redo att kämpa för det ökade behovet av kvinnors rättigheter i förorterna. Den har grundmurade principer och en trovärdighet från en mångårig strävan. Den marxistiska feminismen är insnärjd i en komplex identitetspolitik när kampen kortsluts så snart deras gruppkamp utspelar sig mellan grupper som båda beskrivs som utsatta.

Därför är jag liberal feminist.

About Jon Schvili

Socialliberal entreprenör. Driver Enhanza AB och Elventus AB. Sitter i styrelsen för Wiseway Ingenious AB och Samfundet Sverige-Israel i Stockholm. Brinner politiskt för mänskliga rättigheter.