Home » Tankegods (page 2)

Tankegods

Liberalismen är mer en uppsättning principer än en ideologi. Här resonerar jag kring dessa och hoppas att du vill delta i samtalet.

Demokratins söta kaka

Vi kan förfäras över de inskränkningar Putin gör i bland annat yttrandefriheten. Men vi ska inte glömma att hans åtgärder har stort stöd hos befolkning. Vi bör därför vara vaksamma mot liknande trend i Sverige. Det förvånar mig att höra ...

Read More »

Vad är feminism utan socialism?

Folkpartiet är ett liberalt parti, i motsats till de socialistiska Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Häri ligger utgångspunkten för skillnaden i deras syn på feminism. Liberalen betonar individens roll och socialisten statens. Socialismen vilar på ett kollektivistiskt tänkande om grupptillhörigheter och strukturer ...

Read More »

Relativa mänskliga rättigheter

För tio år sedan gick svenskarna man ur huse i tusental för att försöka förmå USA att lämna Irak. Idag slaktas människorna i samma land man ansåg sig värna i en ofattbar omfattning och brutalitet. Nu är det tyst på gatorna, ...

Read More »

Maktens koppling till våld

Vad är makt och vad är dess koppling till våld? Vem har makt och vem vill vi ska besitta den? I en demokrati utgår makten från folket. Häri ligger skillnaden mellan legitim makt och förtryck. Denna skillnad är central för att ...

Read More »