Home » Tankegods

Tankegods

Liberalismen är mer en uppsättning principer än en ideologi. Här resonerar jag kring dessa och hoppas att du vill delta i samtalet.

Den ambivalenta ojämlikheten

En viss social ojämlikhet triggar ansträngning, utveckling och innovation. En bonde som ser att grannen får fler och bättre grödor tenderar att anstränga sig mer, lära sig mer om jordbruk och fundera ut smartare sätt att odla. Men om en ...

Read More »

Den komplicerade respekten

”Du ska visa mig RESPEKT!” När jag var polis i Stockholms norra förorter hörde jag ofta denna uppmaning, inte sällan levererad med en påtaglig och högljudd aggressivitet från unga män. ”Respekt” är ett intressant ord. I sin latinska ursprungsform ”re ...

Read More »

Den globala individens ansvar

Globaliseringen innebär på sikt en utjämning av resurser. De rika länderna kan köpa varor och tjänster billigare från de fattigare, vilka i sin tur får ett ökat BNP. Om de fattiga länderna dessutom ökar sin produktivitet, medan de rika är ...

Read More »

Främmande känslor

Unga och främmande män, särskilt i grupp, har i alla tider misstänkliggjorts – i synnerhet av andra män. Vi är programmerade att vara vaksamma och att markera när vi upplever att de kommer för nära det vi upplever som vårt. Liksom ...

Read More »

När gränser och institutioner faller

Nu tvingas vi välja. Ska vi fortsätta bygga vår frid på andras oro? Sverige är en av världens mest institutionaliserade demokratier. Vi har 450 myndigheter som vi förväntar oss ska lösa allt från stora samhällsutmaningar till vår egen privatekonomi. Men ...

Read More »

Därför bör bostadsbubblan snart spricka

De faktorer som drivit på de skenande bostadspriserna är snart på väg att plockas bort, ett efter ett. Skatten förväntas i regeringens höstbudget höjas med 20-30 miljarder. Kostnaden för ränteavdragen beräknas av Konjunkturinstitutet belasta statsbudgeten med 60 miljarder år 2024 ...

Read More »

Girighetens lockelse och skuldens ofrihet

För många år sedan lånade jag ut 25.000 kr till en bekant. När jag upptäckte att han fortsatte konsumera istället för att återbetala sin skuld reagerade jag och uttryckte synpunkter på hur han prioriterade sin privatekonomi. Om jag hade varit ...

Read More »

Vår goda ondska

Bristen på insikt om vår egen ondska är farlig. I Sverige lever vi i en ordning som inte bara skyddar oss mot andras ondska, utan även vår egen. Vi är alla onda, alla goda. Bristen på insikt om vår egen ...

Read More »

Den sadomasochistiska väljaren

Totalitära partier från alla väderstreck är inget annat än vår projicerade önskan om att få underkasta oss något större. Vårt svenska, trygga folkhem har institutionaliserat vårt ansvar. Vi uppvisar tydliga masochistliknande tendenser av att vilja underkasta oss en stat såsom ...

Read More »

Ryssland – en politisk reseberättelse

Jag reste till Ryssland för att söka förstå president Vladimir Putin och hans Ryssland.  Som varje barn med judisk anknytning har jag funderat över hur Adolf Hitler förmådda förleda ett helt land ner i avgrunden. Hur tänkte tyskarna? Hur gick ...

Read More »