Home » Entreprenörskap

Entreprenörskap

Företag driver utvecklingen framåt, ger människor jobb och bekostar vår välfärd. Det är ingen liten roll entreprenörskapet spelar i ett samhälle och förtjänas därför att uppmärksammas och uppmuntras.

Bli ekonomisk läskunnig

Genom att bli mer ekonomiskt läskunnig kan du ta kontroll över din ekonomi och därmed få mer kontroll över ditt eget liv. Jag går här igenom grunderna i hur penningflödet funkar och uppmuntrar fler att ha ett mer entreprenöriellt tänkande ...

Read More »