Sveriges ekonomi går som tåget. Eller!?

Regeringen stoltserar med en hög BNP-tillväxt. Men den som gått ut grundskolan vet att det korrekta måttet är BNP per capita (person), eftersom tillväxten ska fördelas per person. Sveriges kraftiga befolkningsökning utvidgar den totala ekonomin, men hur ser det ut ...

Read More »

Den ambivalenta ojämlikheten

En viss social ojämlikhet triggar ansträngning, utveckling och innovation. En bonde som ser att grannen får fler och bättre grödor tenderar att anstränga sig mer, lära sig mer om jordbruk och fundera ut smartare sätt att odla. Men om en ...

Read More »

Därför är jag liberal feminist

Kampen för kvinnors rättigheter är den liberala feminismens drivkraft. Den liberala feminismen stod upp för kvinnors rättigheter alltmedan vänstern fortfarande agerade satellitstat åt Sovjetunionen. Den har drivit fram kvinnlig rösträtt, aborträtt och barnomsorg. Dagens feministiska avarter härrör ur marxistiska idéer om ...

Read More »

Ideologens moraliska krig

Västvärlden polariseras alltmer. Sverigedemokraterna, Trump och Brexit lyfts ofta fram som exempel på detta. Men vad är det som driver dessa krafter? Alltmedan högerns populister bullrar kritiska okvädesord åt etablissemanget snickrar vänsterns ideologer flitigt på bullerplank. De dämpar effektivt kritik ...

Read More »

Den komplicerade respekten

”Du ska visa mig RESPEKT!” När jag var polis i Stockholms norra förorter hörde jag ofta denna uppmaning, inte sällan levererad med en påtaglig och högljudd aggressivitet från unga män. ”Respekt” är ett intressant ord. I sin latinska ursprungsform ”re ...

Read More »

Den globala individens ansvar

Globaliseringen innebär på sikt en utjämning av resurser. De rika länderna kan köpa varor och tjänster billigare från de fattigare, vilka i sin tur får ett ökat BNP. Om de fattiga länderna dessutom ökar sin produktivitet, medan de rika är ...

Read More »

Främmande känslor

Unga och främmande män, särskilt i grupp, har i alla tider misstänkliggjorts – i synnerhet av andra män. Vi är programmerade att vara vaksamma och att markera när vi upplever att de kommer för nära det vi upplever som vårt. Liksom ...

Read More »

När gränser och institutioner faller

Nu tvingas vi välja. Ska vi fortsätta bygga vår frid på andras oro? Sverige är en av världens mest institutionaliserade demokratier. Vi har 450 myndigheter som vi förväntar oss ska lösa allt från stora samhällsutmaningar till vår egen privatekonomi. Men ...

Read More »

Roslings jämförelse inte relevant

Snart inser Rosling-fansen är de inte måste välja mellan att vara rasister och ett Sverige med vidöppna gränser.  Hans Rosling är underhållande och hans budskap är viktigt. Men hans jämförelse är inte relevant. En tältsäng och ett matpaket i en ...

Read More »

Därför bör bostadsbubblan snart spricka

De faktorer som drivit på de skenande bostadspriserna är snart på väg att plockas bort, ett efter ett. Skatten förväntas i regeringens höstbudget höjas med 20-30 miljarder. Kostnaden för ränteavdragen beräknas av Konjunkturinstitutet belasta statsbudgeten med 60 miljarder år 2024 ...

Read More »